ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

1

Αλεξανδρούπολη, 26/09/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης καλεί τα μέλη και τους γονείς του συλλόγου που κατέχουν δίπλωμα κριτών κολύμβησης να καταθέσουν αντίγραφο του διπλώματός τους στο γραφείο του ομίλου το συντομότερο δυνατόν.
Επίσης, επιθυμούμε να δηλώσουν ποιοι προτίθενται να συμμετέχουν ως εθελοντές στη διοργάνωση και διεξαγωγή αγώνων που έχει αναλάβει ο όμιλος.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Πρόεδρος : Στέλιος Βαγενάς
Ο Γεν. Γραμματέας : Χρυσοβαλάντης Σαΐρης