Τέλος και της 2ης ποδηλατάδας !!

123

Η 2η ποδηλατάδα της Αγωνιστικής ομάδος του ΟΦΘΑ πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15-9-2018 και προορισμός όπως κάθε χρονιά ήταν η Νίψα .