«Σχολή Κριτών Χρονομετρών» Γ΄ και Β΄ επιπέδου .

depositphotos_90839506-stock-illustration-stopwatch-in-the-hand1

OΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

«Σχολή Κριτών Χρονομετρών» Γ΄ και Β΄ επιπέδου .

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/2/2019

Ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης διοργανώνει «Σχολή Κριτών Χρονομετρών» Γ΄ και Β΄ επιπέδου .

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 στο Κλειστό Κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης από τις 17.00 έως τις 21.00. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά γραπτή δοκιμασία. Οι επιτυχόντες θα πάρουν το ανάλογο δίπλωμα. Προϋπόθεση για να γίνει η σχολή θα πρέπει το κάθε τμήμα να αποτελείται τουλάχιστον από 20 συμμετέχοντες

Στη σχολή Γ΄ επιπέδου μπορεί να συμμετάσχει ο οποιοσδήποτε . Στη σχολή Β΄ επιπέδου μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν δίπλωμα Γ΄ επιπέδου . Το κόστος συμμετοχής είναι 20€. Τα μαθήματα θα γίνουν από εξουσιοδοτημένους από την ΚΟΕ ομοσπονδιακούς προπονητές.