Ημερίδα ορίων 23/5/2021 Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Αποτελέσματα 2ης ημερίδας ορίων , Αλεξανδρούπολη 23/5/2021

https://koe.org.gr/page/imerida-orion-26

Αποτελέσματα 1ης Περιόδου (23.05.2021 12:09) https://koe.org.gr/uploads/docs/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B1-0539c.pdf

Αποτελέσματα 2ης Περιόδου (23.05.2021 19:05) https://koe.org.gr/uploads/docs/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B2-0e22a.pdf