ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΦΘΑ, προσκαλεί τα μέλη του στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού του ομίλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του ξενοδοχείου Ramada – Θράκη Παλλάς την Κυριακή 08/05/2022 και ώρα 17:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  • Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  • Επικύρωση του μητρώου μελών του ομίλου σύμφωνα με την τροποποίηση του καταστατικού
  • Αύξηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Τροποποίηση καταστατικού

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη προειδοποίηση στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα και ώρα 18:00 με τα ίδια θέματα Ημ. Διάταξης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

                    Η Πρόεδρος                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

        Χριστίνα Ρουσσίδου                                                 Αθανάσιος Σταυρίδης