ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΦΘΑ σύμφωνα με την 4/25-05-2022 απόφασή του, προσκαλεί τα μέλη του στην Τακτική Εκλογική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού του ομίλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του ξενοδοχείου Ramada – Θράκη Παλλάς την Κυριακή 03/07/2022 και ώρα 18:30.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  • Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  • Διοικητικός και Διαχειριστικός Απολογισμός
  • Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
  • Επικύρωση του μητρώου μελών του ομίλου σύμφωνα με την τροποποίηση του καταστατικού
  • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  • Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη 9 μελών Δ.Σ. και 3 αναπληρωματικών, καθώς και 3 μελών Ελεγκτικής Επιτροπής και 2 αναπληρωματικών

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη μετά την πάροδο ενός έτους από την έγκριση εγγραφής τους στον όμιλο.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν τα μέλη του ομίλου που είναι οικονομικά τακτοποιημένα ή θα τακτοποιηθούν σύμφωνα με την υπ. αρ. 4/11-05-2018 απόφαση του Δ.Σ..

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη προειδοποίηση στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα και ώρα 19:00 με τα ίδια θέματα Ημ. Διάταξης.

Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. θα γίνονται δεκτές έως την Κυριακή 26/06/2022 και ώρα 15:30.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ