Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Κολύμβησης από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος – Με 8 κολυμβητές και κολυμβήτριες ο Ο.Φ.Θ.Α. !!!

 

Ανακοινώθηκε από την ΚΟΕ στο Δελτίο Τύπου 3142 από 2/2/2010, η εκπόνηση αναπτυξιακού προγράμματος κολύμβησης για παιδιά ηλικίας 12, 13, 14, και 15 ετών.  Κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια, οι επιδόσεις του 2009. Με την ολοκλήρωση των Χειμερινών αγώνων, θα ενταχθούν και νέοι κολυμβητές, με εξαιρετικές επιδόσεις στο 2010.

Οι επιλεγμένοι κολυμβητές από την ομάδα μας είναι οι ακόλουθοι :

Κορίτσια : 1)Μουστάκα Αναστασία (1996),

  2) Μπαρή Δομινίκη, (1998)          

   3) Μπράμου Ειρήνη, (1998).

Αγόρια : 1) Κουσάρης Κων/νος, (1996) 

2) Μπαδάνης Παναγιώτης, (1996)  

 3) Παπαδόπουλος Χρήστος, (1997) 

4) Σοφιανίδης Νίκος, (1998)                                            

5) Θεοδοσίου Θεοδόσης, (1998).

Οι πρώτες μετρήσεις για τους αθλητές της Περιφέρειάς μας θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 13-14 Μαρτίου 2010 στην Καβάλα!