Προεθνική κολύμβησης.

Τα δικά μας παιδιά… Ειρήνη Μπράμου & Χρήστος Παπαδόπουλος στις Προεθνικές ομάδες κολύμβησης για το 2014 – 2015 !!!

Leave a reply